La Borda
Cooperativa d'habitatge en cessió d'ús

Ens sembla molt important documentar el procés de construcció de l’edifici de La Borda. Per aquest motiu, hem decidit elaborar un web-documental que constarà de tres parts, els elements constitutius de l’edifici: fonaments, estructura i tancaments. En cada una d’aquestes parts es podran veure vídeos de les obres en si mateixes. Però més enllà, la intenció que perseguim és la d’imaginar i contribuir a que aquesta construcció d’habitatge sigui també una construcció de comunitat i moviment. Així, en els fonaments serviran per visualitzar relats i entrevistes sobre les bases d’aquest projecte (l’espai veïnal Can Batlló; els referents internacionals de cooperativisme d’habitatge; el grup impulsor de La Borda; les tasques invisibles que s’han portat a terme en tot el procés). L’estructura permetrà entendre millor l’organització interna de La Borda i el treball en xarxa inter-cooperatiu amb altres experiències d’Economia Social i Solidària. I amb els tancaments, a mesura que es concreten els darrers acabats de l’obra, volem visualitzar les formes de consum i de la vida col·lectiva que començaran a dibuixar-se a la nova edificació cooperativa.

Nos parece muy importante documentar el proceso de construcción del edificio de La Borda. Por este motivo hemos decidido elaborar un web-documental que constará de tres partes, los elementos constitutivos del edificio: cimientos, estructura y acabados. En cada una de estas partes se podrán visualizar vídeos de las obras en sí. Pero más allá la intención que perseguimos es la de imaginar y contribuir a que esta construcción de vivienda sea también una construcción de comunidad y movimiento. Así, en los cimientos habrá un índice de relatos y entrevistas sobre las bases de este proyecto (el espacio vecinal de Can Batlló; los referentes internacionales y locales de cooperativismo de vivienda; el grupo impulsor de La Borda; las tareas invisibles que se han llevado a cabo antes, durante y después de la edificación). Con la estructura será posible entender mejor la organización interna de La Borda y el trabajo en red intercooperativo con otras experiencias de Economía Social y Solidaria. Y con los acabados, a medida que se van concretando los últimos detalles previos a entrar a vivir, queremos hacer visibles las formas de consumo y vida colectiva que empezarán a dibujarse en la nueva edificación cooperativa.

Segueix-nos a les xarxes